Czytaj: < 1 min

W Monitorze Prawa Bankowego z marca 2022 r. ukazał się tekst adw. dra Piotra Rodziewicza z Financial Litigation Team Kancelarii SPCG na temat granic i zakresu obowiązków depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego względem struktur funkcjonujących pod poziomem funduszu.

Zważywszy, że nieodzownym elementem działania funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest wybór podmiotu, który będzie realizował wobec niego funkcje depozytariusza, konieczne jest ustalenie, jakie obowiązki będzie wobec niego pełnił, a w konsekwencji – za co będzie odpowiadał.

Obowiązki te można bowiem sprowadzić do dwóch zasadniczych grup powinności:

  • przechowywania i prowadzenia rejestru aktywów funduszu oraz
  • sprawowania funkcji nadzorczo-kontrolnych.

Mając powyższe na uwadze, należy postawić dalsze pytania, w szczególności czy pierwsza sfera powinności depozytariusza odnosi się także do aktywów podmiotów znajdujących się na niższych szczeblach struktury finansowej i/lub prawnej funduszu. Jeśli zaś chodzi o nadzór i kontrolę, to czy istnieje podstawa do rozszerzającej wykładni tego rodzaju obowiązków na gruncie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z którą to wykładnią można spotkać się w sądach cywilnych, rozpoznających spory między klientami detalicznymi a depozytariuszami.

Zapraszamy do zapoznania się z całością analizy tego zagadnienia autorstwa adw. dra Piotra Rodziewicza na stronie Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego: https://ispb.pl/granice-i-zakres-obowiazkow-depozytariusza-funduszu-inwestycyjnego-zamknietego-wzgledem-struktur-funkcjonujacych-pod-poziomem-funduszu/

===

Masz wątpliwości czy przedstawione ryzyka mogą dotyczyć prowadzonej przez Ciebie działalności – skontaktuj się z kancelarią lub napisz do autora.

===

 

Napisz do autora:

Piotr Rodziewicz

adwokat
Senior Associate

Print Friendly, PDF & Email

Pin It on Pinterest

Share This