KATEGORIA: COVID-19

AKTUALNOŚCI Z SPGC.PL

Pierwsi „Counsels” w kancelarii SPCG

Z początkiem 2021 roku w strukturze kancelarii prawnej SPCG pojawiła się nowa kategoria prawników – Counsel. Z przyjemnością informujemy, że pierwszymi Counsels zostali dotychczasowi Senior Associates: dr Jacek Błachut, mec. Jacek Budzik, mec. Bartłomiej Jarco, mec. Agnieszka Kołodziej-Arendarska oraz dr Łukasz Przyborowski. To jedni z najbardziej doświadczonych prawników kancelarii, posiadający wieloletnie doświadczenie prawnicze. Z kancelarią… [...]

Kancelaria SPCG wygrała apelację w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, gdzie reprezentuje (za pośrednictwem spółki Pozwy Sp. z o.o.) grupę akcjonariuszy mniejszościowych byłej PGE Elektrownia Opole S.A. w postępowaniu przeciwko PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o odszkodowanie z tytułu nienależytego ustalenia parytetu… [...]

SPCG prawomocnie wygrała budzący zainteresowanie mediów spór dotyczący prawa do użytkowania (jako ograniczonego prawa rzeczowego) nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej przez Tesco i jej poprzednika prawnego budynkami i budowlami o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, na której zlokalizowane było popularne centrum handlowo-usługowe. Stroną powodową był użytkownik wieczysty gruntu, który w drodze… [...]

AKTUALNOŚCI Z SPGC.PL

Pierwsi „Counsels” w kancelarii SPCG

Z początkiem 2021 roku w strukturze kancelarii prawnej SPCG pojawiła się nowa kategoria prawników – Counsel. Z przyjemnością informujemy, że pierwszymi Counsels zostali dotychczasowi Senior Associates: dr Jacek Błachut, mec. Jacek Budzik, mec. Bartłomiej Jarco, mec. Agnieszka Kołodziej-Arendarska oraz dr Łukasz Przyborowski. To jedni z najbardziej doświadczonych prawników kancelarii, posiadający wieloletnie doświadczenie prawnicze. Z kancelarią… [...]

Kancelaria SPCG wygrała apelację w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, gdzie reprezentuje (za pośrednictwem spółki Pozwy Sp. z o.o.) grupę akcjonariuszy mniejszościowych byłej PGE Elektrownia Opole S.A. w postępowaniu przeciwko PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o odszkodowanie z tytułu nienależytego ustalenia parytetu… [...]

SPCG prawomocnie wygrała budzący zainteresowanie mediów spór dotyczący prawa do użytkowania (jako ograniczonego prawa rzeczowego) nieruchomości położonej w Warszawie, zabudowanej przez Tesco i jej poprzednika prawnego budynkami i budowlami o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, na której zlokalizowane było popularne centrum handlowo-usługowe. Stroną powodową był użytkownik wieczysty gruntu, który w drodze… [...]

Pin It on Pinterest

Share This