KATEGORIA: COVID-19

AKTUALNOŚCI Z SPGC.PL

Czy możliwa jest odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w związku ze szkodami poniesionymi przez przedsiębiorców w wyniku obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19? Coraz to nowe branże rozważają podjęcie działań zmierzających do dochodzenia należnych im – ich zdaniem – odszkodowań. Przedsiębiorcy zarzucają rządowi, iż ograniczenia są nieuzasadnione, zbyt daleko idące, czy wreszcie bezprawne, a w konsekwencji wskazują, iż to Skarb Państwa powinien ponosić… [...]

SPCG reprezentowała Termo Organika sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Termo Organika”) – wiodącego polskiego producenta styropianów i systemów ocieplania – w sporze z dystrybutorem materiałów budowlanych działającym pod firmą Neotermo Edyta Herzyk. Termo Organika domagała się, aby pozwany dystrybutor zaniechał oferowania i wprowadzania do obrotu płyt styropianowych z charakterystycznymi elementami szarych lub czarnych plam, które… [...]

Kandydatura mecenasa Artura Zapały z kancelarii SPCG do grupy konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ESMA (European Securities and Markets Authority) ds. Funduszy Inwestycyjnych (IMSC), zarekomendowana przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami została ponownie rozpatrzona pozytywnie. Tym samym, mec. Zapała został wybrany na członka Komitetu na kolejną, tym razem 3-letnią kadencję, rozpoczynającą… [...]

AKTUALNOŚCI Z SPGC.PL

Czy możliwa jest odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w związku ze szkodami poniesionymi przez przedsiębiorców w wyniku obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19? Coraz to nowe branże rozważają podjęcie działań zmierzających do dochodzenia należnych im – ich zdaniem – odszkodowań. Przedsiębiorcy zarzucają rządowi, iż ograniczenia są nieuzasadnione, zbyt daleko idące, czy wreszcie bezprawne, a w konsekwencji wskazują, iż to Skarb Państwa powinien ponosić… [...]

SPCG reprezentowała Termo Organika sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Termo Organika”) – wiodącego polskiego producenta styropianów i systemów ocieplania – w sporze z dystrybutorem materiałów budowlanych działającym pod firmą Neotermo Edyta Herzyk. Termo Organika domagała się, aby pozwany dystrybutor zaniechał oferowania i wprowadzania do obrotu płyt styropianowych z charakterystycznymi elementami szarych lub czarnych plam, które… [...]

Kandydatura mecenasa Artura Zapały z kancelarii SPCG do grupy konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ESMA (European Securities and Markets Authority) ds. Funduszy Inwestycyjnych (IMSC), zarekomendowana przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami została ponownie rozpatrzona pozytywnie. Tym samym, mec. Zapała został wybrany na członka Komitetu na kolejną, tym razem 3-letnią kadencję, rozpoczynającą… [...]

Pin It on Pinterest

Share This