FINANCIAL LITIGATION

Cykl artykułów, w których zespół Financial Litigation kancelarii SPCG dzieli się praktycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi nowinek legislacyjnych, aktualnych trendów orzeczniczych i doświadczeń zebranych w codziennej pracy przy reprezentacji instytucji finansowych w postępowaniach reklamacyjnych, sądowych, z udziałem Rzecznika Finansowego oraz przed Komisją Nadzoru Finansowego i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i przy prowadzeniu szkoleń i seminariów dla podmiotów takich jak Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związek Banków Polskich oraz Izba Domów Maklerskich.

Pin It on Pinterest

Share This