CYKL: SCIENCE OF COMPLIANCE WITH SPCG

Cykl artykułów związanych z tworzeniem procedur zgłaszania naruszeń oraz projektowaniem i wdrażaniem systemu compliance w organizacji, zapewniającego działanie przedsiębiorstwa zgodnie z prawem, zasadami etyki, zasadami uczciwej konkurencji i dobrymi praktykami rynkowymi, identyfikację ryzyk wystąpienia niezgodności oraz uruchamianie działań naprawczych.

Pin It on Pinterest

Share This