WHITE COLLAR CRIME

W ramach doradztwa w zakresie prawa karnego gospodarczego, zespół White Collar Crime w SPCG świadczy usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych i karnoskarbowych na etapie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, w tym organy właściwe do prowadzenia postępowań karnoskarbowych, a także na etapie postępowań sądowych, zarówno przed sądami pierwszej instancji, jak i sądami odwoławczymi oraz Sądem Najwyższym.

Pin It on Pinterest

Share This