Zobacz „Webinary z SPCG” – materiały ze spotkań (video, PDF), kalendarz najbliższych wydarzeń

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej – rozszerzone obowiązki ewidencyjne

Współpraca oraz nadzór merytoryczny: mec. Artur Zapała, Partner, apl. adw. Marcin Gutkowski.  Czy podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia nowopowstałych akcji do właściwej ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego?Czy niewykonanie tej czynności może prowadzić do nałożenia przez Komisję kary administracyjnej?Z pewnością wiele osób...

NEWSLETTERY SPCG

Analizy aktualnego orzecznictwa
w zakresie prawa pracy i prawa podatkowego
w naszych newsletterach

POLECANE WPISY

! POLECANE !LITIGATIONREGULATORY
Polowanie na fundusze… Dlaczego uczestnicy funduszu inwestycyjnego nie są skazani na sukces dochodząc naprawienia szkody od funduszu?

Polowanie na fundusze… Dlaczego uczestnicy funduszu inwestycyjnego nie są skazani na sukces dochodząc naprawienia szkody od funduszu?

Współpraca oraz nadzór merytoryczny: mec. Artur Zapała, Partner. W praktyce sądowej coraz częściej występują sprawy z powództwa uczestników funduszy inwestycyjnych przeciwko funduszom. Uczestnicy...

Pin It on Pinterest