Zobacz „Webinary z SPCG” – materiały ze spotkań (video, PDF), kalendarz najbliższych wydarzeń

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – przesunięty termin zgłoszenia

nadzór merytoryczny: Agnieszka Soja - Partner W dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy Rozdziału 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”), dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr”). Stanowi to implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/849. Przepisy te wprowadziły...

NEWSLETTERY SPCG

Analizy aktualnego orzecznictwa
w zakresie prawa pracy i prawa podatkowego
w naszych newsletterach

POLECANE WPISY

Pin It on Pinterest