Prawo właściwe dla pełnomocnictwa oraz formy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o arbitraż

Prawo właściwe dla pełnomocnictwa oraz formy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o arbitraż

Czytaj: < 1 min

W „Palestrze” z listopada 2022 r. ukazał się tekst adw. dra Piotra Rodziewicza z Financial Litigation Team Kancelarii SPCG na temat prawa właściwego dla pełnomocnictwa oraz formy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o arbitraż.

Oczywiście nie każdy spór, szczególnie na gruncie transgranicznych spraw z udziałem dużych podmiotów gospodarczych, w tym instytucji finansowych, musi skończyć się w sądzie powszechnym. Przeciwnie, czasami spory te udaje się załatwić w – jeśli strony tak się umówiły – w arbitrażu.

Jednocześnie w międzynarodowym arbitrażu handlowym występuje wiele sytuacji życiowych, dla których konieczne jest ustalenie prawa właściwego. Jedną z nich, w przypadku zawarcia umowy o arbitraż za pośrednictwem pełnomocnika, jest ustalenie prawa właściwego dla pełnomocnictwa do zawarcia umowy o arbitraż oraz jego formy.

O ile w przypadku samej umowy o arbitraż regulacja została ujednolicona w umowach międzynarodowych, o tyle brak jest analogicznych rozwiązań w przypadku pełnomocnictwa do zawarcia umowy o arbitraż.

Powyższe może prowadzić do zmienności sytuacyjnej norm kolizyjnych w realiach konkretnego przypadku, w zależności od podmiotu poszukującego prawa właściwego i etapu, na jakim prawo właściwe będzie ustalane.

Z perspektywy postulatów na przyszłość zasadne wydawałoby się wprowadzenie jednolitych norm kolizyjnych lub jednolitych norm merytorycznych mających zastosowanie w odniesieniu do pełnomocnictwa do zawarcia zapisu na sąd polubowny oraz jego formy, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do prawa właściwego dla formy umowy o arbitraż.

Jak sytuacja kształtuje się obecnie? Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na to pytanie autorstwa adw. dra Piotra Rodziewicza na stronie pisma adwokatury polskiej, „Palestry”.

 

Napisz do autora:

Piotr Rodziewicz

adwokat
Senior Associate

Pin It on Pinterest